Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 05:08

Ιστορία του Συνδέσμου

Rate this item
(0 votes)

 

 

                        ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 286 Μ.Τ.Π – 1974

 

Ο Σύνδεσμος Πολεμιστών 286 ΜΤΠ – 1974 ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2003 (αρ. εγγραφής

σωματείου 2553 ημερ. 24.3.2003 ) από επιζώντες πολεμιστές που υπηρέτησαν στο 286 ΜΤΠ

κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974. Αριθμεί γύρω στα 270 Τακτικά Μέλη και κάπου 40

Επίτιμα Μέλη από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι μεταξύ άλλων η καταγραφή των γεγονότων και η γνωστοποί

ηση της προσφοράς του Τάγματος κατά την εισβολή του 1974 και από ιδρύσεώς του, η τέλεση

εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για τους 40 ηρωικώς απόντες του Τάγματος, η σύσφιξη σχέσεων

μεταξύ συμπολεμιστών και των οικογενειών τους, η οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και η προώθηση και συμμετοχή σε θέματα που αφορούν το εθνικό μας θέμα. Στα πλαίσια των στόχων αυτών ο Σύν

δεσμος τελεί ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης των ηρωικώς απόντων του καθώς και της Κυράς της Λαπήθου Ευφροσύνης Προεστού, η οποία με αυταπάρνηση και ηρωισμό διέσωσε 9 πολεμιστές του 286 ΜΤΠ και 3 του 256 ΤΠ κατά τον Αύγουστο του 1974.Ο Σύνδεσμος έχει διοργανώσει εκδηλώσεις απόδοσης τιμών

στις οικογένειες των 10 πεσόντων και των 30 αγνοουμένων. Έχει επίσης οργανώσει εκδηλώ

σεις προς τιμή των 54 τραυματισθέντων και των 13 αιχμαλωτισθέντων του 286 ΜΤΠ. Στις

19.11.2006 ο αείμνηστος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος τέλε

σε τα αποκαλυπτήρια μνημείου προς τιμή των 40 ηρωικώς απόντων του 286 ΜΤΠ, το οποίο

ανεγέρθη από το Σύνδεσμο και βρίσκεται στο Δημοτικό Πάρκο της Λεωφόρου Στασίνου στη

Λευκωσία.

Στις 11.11.2007 ο Σύνδεσμος τίμησε το Παγκύπριο Γυμνάσιο που πρωτοστάτησε στην εθνική

διαπαιδαγώγηση πολεμιστών του 286 ΜΤΠ που διακρίθηκαν στο πεδίο της μάχης κατά τη

διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του 1974.

Ο Σύνδεσμος εξασφάλισε την ονομασία 4 οδών προς τιμή των ηρωικώς πεσόντων του τάγμα

τος: Διοικητή Συνταγματάρχη Μπούτου Γεώργιου, Ανθυπολοχαγού Χατζημάρκου Παντελή και

των στρατιωτών Έλληνα Ανδρέα και Μάρκου Μάρκο. Καταβάλλει προσπάθειες για την εξα

σφάλιση οδών προς τιμή όλων των πεσόντων του Τάγματος.

Ο Σύνδεσμος στην προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων του με την μονάδα διοργανώνει κάθε

χρόνο Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή Τακτικών Μελών του Συνδέσμου, των

αξιωματικών του Τάγματος και των εν υπηρεσία οπλιτών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ο

Σύνδεσμος προσφέρει οικονομική στήριξη σε οικογένειες παθόντων του Συνδέσμου καθώς και

για τις ανάγκες του Τάγματος.

Από την ημέρα της ιδρύσεως του ο Σύνδεσμος έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την

έκδοση του βιβλίου «286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού – Πολεμικό Ημερολόγιο 1974», προ

σπάθεια η οποία ευοδώθηκε το 2010.

Last modified on Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015 19:28