ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΗ ΗΧΩ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016