ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΑΝΘ/ΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ από το ΚΑΙΜΑΚΛΙ του ( 286 ΜΤΠ )

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/02/2017 ΣΤΙΣ 11,00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

                 ΑΝΘ/ΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

                      ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ από το ΚΑΙΜΑΚΛΙ

                              του  ( 286 ΜΤΠ )

Δ.Ε.Α. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου (ΑΣΜ 11289/72)

Ο Κώστας γεννήθηκε στις 16 Φεβρουάριου 1955 στη Λευκωσία. Οι γονείς του ονομάζονται Χαράλαμπος, ο οποίος είχε κρεοπωλείο, και Χρυστάλλα. Έχει ένα αδελφό, τον Ανδρέα και μια αδελφή, τη Μαρία. Ο Κώστας είναι απόφοιτος του Β' Δημοτικού Καϊμακλίου και στη συνέχεια φοίτησε πρώτα στο Γυμνασίου Νεαπόλεως και στη συνέχεια στη Σχολή Χριστοδουλάκη. Ως μαθητής έλαβε μέρος, μαζί με το φίλο και μετά συμπολεμιστή του Ιωσήφ Σεργίδη, στις μαθητικές διαδηλώσεις υπέρ της Ένω¬σης της Κύπρου με την Ελλάδα, που έγιναν πριν τον πόλεμο του 1974 . Ως χαρακτήρας ήταν εσωστρεφής. Έπαιρνε πρωτο¬βουλίες και ήταν αρχηγός στο Προσκοπικό Σώμα. Το καλοκαίρι του 1973 κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά καΜάρτιο του 1974 περάτωσε την εκπαίδευση του στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π.) Λεμεσού. Ο Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε στο 286 Μ.Τ.Π. στις 24 Μαρτίου 1974 και ανέλαβε διμοιρίτης στον 1ο Λόχο. Ονομάστηκε Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός με την Ημερήσια Διαταγή Τάγματος, 24.4.1974 από τις 28 Φεβρουάρι­ου 1974, κατόπιν σχετικής διαταγής του 1ου Ε.Γ./ΓΕΕΦ, ημερομηνίας 16.4.1974. Στις 15 Ιουλίου 1974, όταν εκδηλώθηκε το Πραξικόπημα, ήταν σε άδεια. Κατά τη δεύτερη φάση της Τουρκικής Εισβολής τα ίχνη του χάθηκαν στην περιοχή Αγίου Ερμολάου-Κοντεμένου, στις 15 Αυγούστου 1974. Ήταν μαζί με τον έφεδρο ανθυπολοχαγό Ιωσήφ Σεργίδη, επικεφαλής της μοιραίας Διμοιρίας .